ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


CONTACT US
Bangkok
เกษตรพอเพียง.com
google


ปั๊ม สูบ น้ำบาดาล "หนึ่งในสยาม" ซิลเหล็ก

ปั๊มสูบน้ำบาดาล "หนึ่งในสยาม" ซิลเหล็ก

 

แรงดันสูง 50 บาร์ สูบได้ลึก ปริมาณน้ำมาก

 

ขนาด 3"  สูบน้ำ 1 ชั่วโมง ได้ปริมาณน้ำ 3600 ลิตร

 

 

 

ปั๊ม สูบ น้ำบาดาล "หนึ่งในสยาม" ซิลเหล็ก

ปั๊ม สูบ น้ำบาดาล "หนึ่งในสยาม" ซิลเหล็ก

ปั๊ม สูบ น้ำบาดาล "หนึ่งในสยาม" ซิลเหล็ก

 

 

กดเข้าไปดูการทดลองสูบน้ำได้เลยครับ

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lulq3JSIMpA

 

https://www.youtube.com/watch?v=raJ9EbHn0c8

 

https://www.youtube.com/watch?v=_DmPSHu_EWw

 

https://www.youtube.com/watch?v=ISVZyL8_qd8

 

https://www.youtube.com/watch?v=gW1fYuX8wBk

 

 

 

 

 ปั๊ม สูบ น้ำบาดาล "หนึ่งในสยาม" ซิลเหล็ก
1 [Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.

 

ร้าน พอเพียง เกษตรจักรกล

Address : 149/3 หมู่ 1  ถนนแคราย ตำบลแคราย  อำเภอกระทุ่ม  จังหวัดสมุทรสาคร  74110 ประเทศไทย
TEL : 02-811-3755  MOBILE : 081-827-3392  FAX : 02-814-8822  e-mail : somphoch_8@hotmail.com