ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


CONTACT US
Bangkok
เกษตรพอเพียง.com
google


เกี่ยวกับเรา

ร้าน พอเพียง เกษตรจักรกล เป็นร้านค้าจำหน่ายเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรที่มีแนวคิดนำสินค้า ที่ดี มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า ราคาเหมาะสม และมีบริการหลังการขายที่ดี มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า เรามุ่งเน้นคุณภาพสินค้า รวมทั้งการให้ความสำคัญกับบริการหลังการขายที่รวดเร็วและทั่วถึง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์และเป็นธรรมทั้งกับลูกค้า
  
  
เราจะเดินไปพร้อมๆกัน

"นึกถึงเครื่องมือการเกษตร นึกถึงพอเพียงเกษตรจักรกล"Copyright © 2012 All Rights Reserved.

 

ร้าน พอเพียง เกษตรจักรกล

Address : 149/3 หมู่ 1  ถนนแคราย ตำบลแคราย  อำเภอกระทุ่ม  จังหวัดสมุทรสาคร  74110 ประเทศไทย
TEL : 02-811-3755  MOBILE : 081-827-3392  FAX : 02-814-8822  e-mail : somphoch_8@hotmail.com