ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


CONTACT US
Bangkok
เกษตรพอเพียง.com
google


ชุดเพลาขับเคลื่อนเรือหางยาว

ชุดหางเรือยนต์ และอะไหล่ชุดเพลาขับเคลื่อนเรือหางยาวชุดเพลาขับเคลื่อนเรือหางยาว

ชุดเพลาขับเคลื่อนเรือหางยาว

1. หางเรือ 80"
2. หน้าแปลนเรือ (กกหาง 2 ตอน G-200)
3. แท่นเครื่องเรือ G-200
4. ขาจับเหล็กหล่อ (ประกับเรือ)
5. ด้ามถือ (พังงา)
6. ใบพัดเรือ
7. ตลับคันเร่งอะลูมิเนียม พร้อมสายคันเร่ง 

แท่นวางเครื่องเรือยนต์แท่นวางเครื่องเรือยนต์article

แท่นวางเครื่องเรือยนต์

แท่นสำหรับวางเครื่องเบนซิน ของเรือยนต์ แข็งแรง ทนทาน มีด้วยกัน 3 รุ่น
1. แท่นวางเครื่อง G200 อ๊อกแป๊ป ใส่ด้ามคันถือขนาด 1/2"
2. แท่นวางเครื่อง G200 อ๊อกหูแหวน ใส่ด้ามคันถือขนาด 3/4"
3. แท่นวางเครื่อง G300 อ๊อกหูแหวน ใส่ด้ามคันถือขนาด 3/4"

กกหางกกหางarticle

กกหาง

1. กก 2 ตอน G200 บาง ประกอบชุด
2. กก 2 ตอน G300 บาง ประกอบชุด
3. กกตอนเดียวยาว ประกอบชุด
4. กกสั้น G200 พร้อมหูบิด พร้อมหัวผ่าเพลาบน
5. กกสั้น G300 พร้อมหูบิด

ขาจับเล็ก เหล็กหล่อขาจับเล็ก เหล็กหล่อarticle

ขาจับเล็ก เหล็กหล่อ

เป็นขาจับสำหรับยึดกับกาบเรือด้านท้าย สำหรับนำแท่นเครื่องเรือมาวาง
รับประกันความแข็งแรง ทนทาน 

ด้ามคันถือ เรือยนต์ด้ามคันถือ เรือยนต์article

ด้ามคันถือ เรือยนต์

มี 2 รุ่น
1. ด้ามคันถือ สีโครเมียม 1/2" ยาว 75 ซ.ม.
2. ด้ามคันถือ สีโครเมียม 3/4" ยาว 75 ซ.ม. 

ตลับคันเร่ง อะลูมิเนียมตลับคันเร่ง อะลูมิเนียมarticle

ตลับคันเร่ง อะลูมิเนียม ตรา VR

สัญลักษณ์ VR รับประกันคุณภาพ

หางเรือ 80"หางเรือ 80"

 หางเรือ 80"

หัวผ่า 7/8" ตัวผู้ รุ่นฟอร์จจิ้งหัวผ่า 7/8" ตัวผู้ รุ่นฟอร์จจิ้งarticle

หัวผ่า 7/8" ตัวผู้ รุ่นฟอร์จจิ้ง

หัวผ่า 7/8" ตัวผู้ ตรา VR ใช้กรรมวิธีการผลิตขึ้นรูป ฟอร์จจิ้ง ให้เหล็กก้อนเดียวปั๊มขึ้นรูป
ความแข็งตรงปีกข้างจะแข็งกว่าการผลิตทั่วไปที่ใช้การเชื่อและกลึงตบแต่ง ได้มาตรฐานทุกตัว

หัวผ่า 7/8" ตัวเมีย รุ่นฟอร์จจิ้งหัวผ่า 7/8" ตัวเมีย รุ่นฟอร์จจิ้งarticle

หัวผ่า 7/8" ตัวเมีย รุ่นฟอร์จจิ้ง

หัวผ่า 7/8" ตัวเมีย ตรา VR ใช้กรรมวิธีการผลิตขึ้นรูป ฟอร์จจิ้ง ให้เหล็กก้อนเดียวปั๊มขึ้นรูป
ความแข็งตรงปีกข้างจะแข็งกว่าการผลิตทั่วไปที่ใช้การเชื่อมและกลึงตบแต่ง ได้มาตรฐานทุกตัว 

1 [Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.

 

ร้าน พอเพียง เกษตรจักรกล

Address : 149/3 หมู่ 1  ถนนแคราย ตำบลแคราย  อำเภอกระทุ่ม  จังหวัดสมุทรสาคร  74110 ประเทศไทย
TEL : 02-811-3755  MOBILE : 081-827-3392  FAX : 02-814-8822  e-mail : somphoch_8@hotmail.com